Käyttöehdot

NANSO GROUP OY:N VERKKOSIVUJEN KÄYTTÖEHDOT

Yleistä

Nämä käyttöehdot koskevat Nanso Group Oy:n (myöhemmin Nanso) Internet-sivujen käyttöä ja niillä olevaa materiaalia. Käyttämällä näitä sivuja käyttäjät sitoutuvat näihin ehtoihin.

Internet-sivujen sisältö ja materiaali

Internet-sivujen sisältämät tiedot on tarkoitettu antamaan tietoa Nansosta ja sen tuotteesta. Nämä annettavat tiedot on informatiivisessa tarkoituksessa annettuja. Nansolla on oikeus muuttaa Internet-sivujen sisältöä tai käyttöehtoja tai lakkauttaa palvelu ilman erillistä ilmoitusta.

Immateriaalioikeudet

Sivujen sisältö ja materiaali on Nanson omaisuutta. Sivustoilla olevat tekstit, kuvat, äänet ja muu aineisto on suojattu tekijänoikeus-, tavaramerkki- ja muilla immateriaalioikeuksilla. Kaikki oikeudet sivuilla olevaan sisältöön pidätetään.

Sivuilla olevaa materiaalia saa Internet-käytössä selata ja ottaa näistä sivuista jäljennöksiä tulostamalla taikka tietokoneella Internet-selailukäytössä. Materiaalia saa käyttää vain ei-kaupalliseen ja henkilökohtaiseen tarkoitukseen. Sivustolla julkaistuja lehdistötiedotteita saa julkaista tiedotusvälineissä siten, että lähde asianmukaisesti mainitaan. Sivustolla olevan materiaalin muu käyttäminen edellyttää Nanson etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Vastuun rajoitukset

Sivuilla annettu tieto on tarkoitettu vain informatiivisiin tarkoituksiin eikä materiaalia tule käsittää kaupallisena tai juridisena tarjouksena. Nanso ei ole vastuussa mistään vahingosta, joka voi aiheutua näillä sivuilla liittyvästä materiaalista tai sen käytöstä. Nanso ei vastaa sivustoilla olevan virheellisen, puutteellisen tai tulkinnanvaraisen tiedon käyttämisestä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Nanson vastuu on enintään Suomen lain pakottavien säännösten mukainen.

Sivuilla saattaa olla linkkejä kolmansien osapuolien ylläpitämille tai omistamille sivuille. Nanso ei ole vastuussa mistään ulkopuolisten osapuolten sivujen sisältämästä aineistosta.

Henkilötietojen käsittely ja yksityisyyden suoja

Nansolla on oikeus tallentaa ja analysoida sivujen käyttöä ja käyttäjiä koskevia tietoja palvelun laadun ja toiminnan parantamiseksi. Nanso sitoutuu suojaamaan käyttäjän yksityisyyttä heidän käyttäessään näitä sivuja. Mahdollisesti kerättäviä henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti.

Muut ehdot

Käyttöehtoihin ja niiden soveltamiseen sovelletaan Suomen lakia ja mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Tampereen käräjäoikeudessa.