Nanso Group sopeuttaa toimintojaan kilpailukykynsä turvaamiseksi

21.03.2014

Vuoden 2013 heikon taloudellisen tuloksen johdosta yhtiö on päättänyt ryhtyä toimenpiteisiin, joilla varmistetaan yrityksen toimintaedellytykset tulevaisuudessa.

Nanso Group antoi 19.3. henkilöstölle neuvotteluesityksen koskien kustannusten sopeuttamista arvioidulle liiketoiminnan tasolle. Neuvottelut koskevat koko Nanso Groupin Suomen henkilöstöä (466 henkilöä) ja uudelleenorganisoinnin seurauksena suunnittelut toimenpiteet saattavat johtaa enintään 70 henkilön irtisanomiseen. Lisäksi neuvotellaan lomautustarpeista.

Tuotannollinen toiminta Suomessa jatkuu myös sopeutumistoimien jälkeen.

Nanso Group tekee kaikkensa varmistaakseen asiakkailleen laadukkaan palvelun ja hyvän toimitusvarmuuden myös jatkossa.

Lisätietoja:
Leena Syrjälä, toimitusjohtaja, Nanso Group Oy, puh. 040 5088 551