Nanso Group etsii kustannussäästöjä tiiviissä yhteistyössä henkilöstönsä kanssa

09.10.2014

Nanso Group Oy on esittänyt henkilöstölle yt-neuvottelukutsun keskiviikkona 8.10.2014. Neuvottelujen piirissä on yhtiön koko henkilöstö 413 henkilöä. Neuvoteltavina asioina ovat muun muassa lomautukset, työaikajärjestelyt, palkan alennukset, ulkoistamiset ja irtisanomiset.

Neuvottelut käynnistyvät 16.10.2014. Neuvotteluissa jatketaan vaihtoehtoisten säästötoimenpiteiden  kartoittamista yhteistyössä henkilöstön ja liittojen edustajien kanssa. Neuvotteluja käydään yhteistoimintalain mukaisesti, ja alustavien arvioiden mukaan neuvottelut saattavat johtaa noin 30 henkilön sopeuttamistarpeeseen.

Yhtiön tavoitteena on, että säästötavoitteeseen päästäisiin ensisijaisesti muilla kuin irtisanomistoimenpiteillä.

Lisätietoja:
Leena Syrjälä, toimitusjohtaja, puh. 040 508 8551