91 - Vuotias Nanso Group sopeuttaa toimintojaan kilpailukykynsä turvaamiseksi

27.03.2013

Toimitusjohtaja Leena Syrjälä uskoo suomalaiseen työhön ja ammattitaitoon.

Nanso Group konsernin tulos vuodelta 2012 oli -2,1 miljoonaa euroa. Liikevaihto oli 62,3 miljoonaa euroa, jossa oli laskua edelliseen vuoteen 2,5 %. Tappiollista tulosta selittää mm. monet kustannuksia vaatineet toimenpiteet, jotka käynnistettiin tulevaisuuden kilpailukyvyn turvaamiseksi. Yhtiö muun muassa perusti Venäjälle tytäryhtiön sekä B2B –myyntiä varten tytäryhtiö Nanso Pron. Nanso Group avasi myös verkkokaupan ja kasvatti omaa myymäläverkostoaan ja sen liikevaihtoa.

Nanso Group on aloittanut sopeuttamistoimenpiteet kannattavan toiminnan varmistamiseksi. Yhtiö on antanut tänään henkilöstölle neuvotteluesityksen koskien yrityksen uudelleenorganisointia. Neuvottelut koskevat koko Nanso Groupin Suomen henkilöstöä (529 henkilöä).

Uudelleenorganisoinnin seurauksena suunnittelut toimenpiteet saattavat johtaa enintään 50 henkilön irtisanomiseen. Lisäksi neuvotellaan lomautustarpeista. Irtisanomiset ja lomautukset eivät koske Tornion ja Nokian tuotannon työntekijöitä. Näin yritys varmistaa laadukkaan tuotannollisen toiminnan ja toimitusvarmuuden asiakkaille.

Vuonna 2013 liikevaihdon arvioidaan nousevan yli viime vuoden. Monien eri toimenpiteiden ansiosta Nanso Groupin kannattavuuden odotetaan parantuvan huomattavasti. ”Vuoden 2012 tulos oli valitettavan heikko, mutta uskon tulevaan. Meillä on suomalaisen perheyhtiön kiinnostava tarina, vahvat brändit ja paljon osaamista mm. designissa, suunnittelussa ja teknisissä innovaatioissa. Meillä on myös kaikki edellytykset vahvistaa markkina-asemiamme Venäjällä, Skandinaviassa ja Keski-Euroopassa”, toteaa toimitusjohtaja Leena Syrjälä.

Lisätietoja: Leena Syrjälä, toimitusjohtaja, Nanso Group Oy, GSM: 040 5088 551