Valmistuksen ympäristövaikutukset

Yli miljoona trikootuotetta, lähes 6 miljoonaa sukkahousua ja vajaa 3 miljoonaa paria sukkia vuodessa jättävät jäljen ympäristöön. Ympäristövaikutusten minimoimiseksi on Nanso Groupin tehtailla on kuitenkin käytetty jo pitkään tekniikkaa, jonka avulla tarpeetonta veden, energian, kemikaalien, väriaineiden ja materiaalinen kulutusta tuotannossa pyritään välttämään.

Nanso Groupin omien tehtaiden toiminnasta aiheutuvat merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät veden- ja energiankulutukseen sekä toiminnasta syntyvien jätteiden määrään. Kehitämme toimintapojamme kuitenkin jatkuvasti vähemmän ympäristöä kuormittavaan suuntaan.

Vesi

Vedenkulutus on tekstiiliteollisuuden värjäysprosessissa tyypillisesti runsasta, sillä yhden värjäyserän valmistus kestää tavallisesti 8-10 tuntia ja vesi vaihdetaan useaan kertaan prosessin aikana. Vuonna 2013 Nanso Groupin oman tuotannon värjäysprosessissa vettä kului keskimäärin 230 litraa valmistettua neuloskiloa kohti. Runsas vedenkulutus on välttämätöntä, kun halutaan valmistaa tuotteita, joissa värit säilyvät haalistumatta pesusta toiseen. Nanso Groupin omilla tehtailla vedenkulutusta pyritään kuitenkin minimoimaan suunnittelemalla värjäyserät siten, että vältetään koneiden turhaa pesua värjäyserien välissä. Lisäksi painoneulosten pesussa on 1990-luvulta lähtien ollut käytössä pesukone, jolla pystytään välttämään jatkuvaa veden vaihtamista. Koneen ansiosta vettä on laskettu säästyvän noin 7000 kuutiota vuodessa.

Energia

Myös suurin osa energiasta kuluu värjäämössä vesien lämmittämiseen. Nokian ja Tornion tehtailla on omat lämpölaitokset, joilla tuotannossa tarvittava energia tuotetaan. Nokialla energia on vuodesta 1990 lähtien tuotettu vähäpäästöisellä maakaasulla. Vuonna 2012-2013 Tornion tehtaalla suoritettiin myös pilottihanke raskaan polttoöljyn vaihtamisesta uusiutuvaan kotimaiseen puuhakkeeseen.

Jätteet

Jätteiden minimoimiseksi trikootuotannon suunnittelussa on tarkasti määritelty, kuinka tehokkaasti valmistetut materiaalit on tuotteen leikkuuvaiheessa pystyttävä hyödyntämään. Tästä huolimatta valmistuksessa syntyy väistämättä valmiiseen tuotteeseen kelpaamatonta materiaalia. Jätteiden hyötykäytön edistämiseksi Nanso Group aloitti vuonna 2013 yhteistyön Dafecor Oy:n kanssa, joka hyödyntää trikootuotannosta syntyvää leikkuujätettä öljynimeytys- ja eristemattojen valmistuksessa.