• Vastuullisuus_ympäristö vastuu

Ympäristövastuu

Ympäristövastuu Nanso Groupissa tarkoittaa vastuuta ympäristön tilasta, johon omalla toiminnalla tai tuotteiden kautta vaikutamme. Huolehtimalla ympäristön hyvinvoinnista luomme niin ihmisille kuin yrityksellemme hyvät toimintaedellytykset myös tulevaisuudessa.

Haluamme jättää tuleville sukupolville vähintään samanlaisen mahdollisuuden hyvinvoinnin luomiseen kuin mitä meillä on tänä päivänä. Olemme panostaneet ympäristöystävällisten tekstiilien ja tuotantotantotapojen kehittämiseen jo vuosikymmeniä osana yhtiömme pitkäjänteistä vastuullisuustyötä. Uskomme, että panostukset ympäristövastuullisten toimintatapojen kehittämiseen tukevat myös yhtiön taloudellista kannattavuutta.

Ympäristövastuumme tavoitteena on kuitenkin kehittää toimintatapojamme jatkuvasti vähemmän ympäristöä kuormittavaan suuntaan sekä lisätä kuluttajien saatavilla olevaa tietoa tekstiilituotteissamme käytettävien materiaalien ympäristövaikutuksista.