• Vastuullisuus_taloudellinen vastuu

Taloudellinen vastuu

Taloudellinen vastuu Nanso Groupissa tarkoittaa liiketoiminnan rakentumista kestävälle pohjalle, jolloin  yhtiö tuottaa pitkäjänteisesti lisäarvoa kaikille sidosryhmilleen sekä lisää taloudellisia hyvinvointivaikutuksia niin yksilöiden kuin yhteiskunnan näkökulmasta.

Tekstiili- ja vaatetusteollisuuden tarjoamat työpaikat ovat viime vuosikymmeninä vähentyneet Suomessa rajusti. Nanso Groupin toiminnalla on merkittävä rooli tekstiili- ja vaatetusteollisuuden säilymisen ja suomalaisen elinkeinoelämän monipuolisuuden näkökulmasta.  Olemme ylpeitä siitä, että alan jatkuvasti kiristyvässä kilpailutilanteessa Nanso Group on yhä 100 prosenttisesti suomalaisessa omistuksessa oleva perheyritys ja yksi alan merkittävimmistä työllistäjistä Suomessa.

Meille yhtiön kannattavuus on tärkeää myös suomalaisen tekstiiliteollisuuden tulevaisuuden näkökulmasta. Nanso Groupin kannattava liiketoiminta tukee työpaikkojen ja alan ammattitaidon säilymistä Suomessa sekä uusien työntekijöiden kouluttamista alalle. Taloudellinen vastuullisuus luo myös hyvät edellytykset liiketoimintamme sosiaalisen ja ympäristövastuun kehittämiselle vaikka uskomme, että sosiaalisen ja ympäristövastuun kantaminen myös tukevat yhtiön taloudellisia menestysmahdollisuuksia.