Vastuullinen hankinta

Tekstiili- ja vaatetusteollisuuden ajankohtaisimmat kysymykset liittyvät usein tuotteita valmistaviin ihmisiin ja heidän työolosuhteisiinsa. Nanso Group on tehnyt jo vuosia systemaattista työtä vastuullisuuden kehittämiseksi niin tuotteiden valmistus- kuin hankintaketjussa, sillä meille on tärkeää tuntea tuotteidemme alkuperä ja varmistua siitä, että kuluttaja voi niitä hyvällä omatunnolla käyttää riippumatta tuotteen valmistuspaikasta.

Nanso Group on viime vuosina keskittänyt hankintojaan pitkäaikaisille yhteistyökumppaneilleen. Rajallinen tuotetoimittajien lukumäärä ja pitkäjänteinen yhteistyön kehittäminen tarjoavat mahdollisuuden kehittää myös vastuullisuutta hankintaketjussa. Tuotteidemme laadun ja kestävyyden suhteen on myös asetettu vaatimuksia, jotka jokaisen tuotteen on täytettävä riippumatta valmistuspaikasta.

Nanso Group on kansainvälisessä mittakaavassa pieni toimija tekstiilialalla, joten yhtiö pyrkii tekemään yhteistyötä saman kokoluokan yritysten kanssa hankinnassa. Tehtaiden koot vaihtelevat kuitenkin italialaisista 100 henkilön sukkaneulomoista yli 1000 työntekijää työllistävään turkkilaiseen tekstiilitehtaaseen. Parantaakseen toimialalla tiedettäviä työolosuhteita koskevia epäkohtia Nanso Group on ollut mukana kansainvälisessä BSCI (Business Social Compliance Initiative)- aloitteessa jo vuodesta 2008 lähtien.

BSCI - Vastuullisen tuontikaupan verkosto

BSCI (Business Social Compliance Initiative) on kansainvälinen organisaatio, jonka tavoitteena on selkeyttää tuotetoimittajien valvontaa ja kehittää työolosuhteita ns. riskimaissa. BSCI:n yli 1300 jäsenellä on käytössä yhteiset sosiaalista vastuuta koskevat toimintaperiaatteet, joita myös kaikki Nanso Groupin tuotetoimittajat ovat sitoutuneet noudattamaan.

BSCI:n toimintaperiaatteet perustuvat kansainvälisiin sopimuksiin, ja niillä pyritään suojelemaan työntekijöiden oikeuksia globaaleissa hankintaketjuissa. BSCI:n toimintaperiaatteet päivitettiin vuoden 2013 aikana ja keskeisin muutos on periaatteiden laajentaminen koko valmistusketjua kattavaksi.

BSCI:n toimintaperiaatteiden noudattamista valvotaan kolmannen osapuolen suorittamien tehdastarkastusten avulla, mikä takaa järjestelmän luotettavuuden ja läpinäkyvyyden. Tarkastusten tuloksena määritellään kehittämiskohteet ja uusintatarkastuksen aikataulu, mikäli ensimmäisessä tarkastuksessa havaitaan puutteita Vuonna 2013 Nanso Groupin EU:n ulkopuolelta ostamista tuotteista 80 prosenttia tuli BSCI-auditoinnin hyväksytysti läpäisseiltä tehtailta. Myös hyväksytty SA8000 -auditointi hyväksytään sosiaalisen vastuun todentamiseen.

Haasteet EU:n ulkopuolisten maiden työolosuhteissa liittyvät usein yksittäisten työpaikkojen sijaan toimintamaan kulttuuriin ja koko teollisuuden alaan. Nanso Groupissa on tunnistettu toimialan haasteet ja tuotteiden valmistusketjun pirstailoitumisen tuomat riskit.  Auditointien tulosten perusteella tavallisimmat puutteet riskimaissa liittyvät johtamiskäytäntöihin, dokumentointiin, työaikaan, palkkaukseen sekä työterveyteen ja -turvallisuuteen.  Tarkalla yhteistyökumppaneiden valinnalla ja yhtiön arvojen mukaisilla toimintatavoilla Nanso Group pyrkii edistämään vastuullisuusasioita hankintaketjussaan.

Lisätietoa BSCI:stä voit lukea täältä

Suosittelemme katsomaan myös organisaation toiminnasta kertovan videon, joka löytyy täältä.