• Yritys_työpaikat

Henkilöstö

Hyvinvoiva henkilöstö on yksi Nanso Groupin sosiaalisen vastuun keskeisimpiä tavoitteita. Ilman ammattitaitoista ja sitoutunutta henkilöstöä ei syntyisi laadukkaita tuotteita. Motivoitunut ja tyytyväinen henkilöstö luo omalla toiminnallaan myös hyvät edellytykset yhtiön taloudellisten tavoitteiden saavuttamiselle.

Nanso Group tarjoaa henkilöstölle tasa-arvoisen ja innostavan työyhteisön laadukkaiden ja tunnettujen brändien parissa. Henkilöstöllä on mahdollisuus oppia työssään uutta ja päästä halutessaan sisäiseen urakiertoon, mikä motivoi ja sitouttaa. Yli 10 vuotta kestäneitä työuria onkin Nansolla peräti 66 prosentilla henkilöstöstä ja yli 20 vuotta talossa työskennelleitäkin on jopa 43 prosenttia (2013).

Tuotannollisten ja taloudellisten syiden vuoksi Nanso Groupin toimintoja sopeutettiin vuoden 2013 aikana vastaamaan kysyntää, ja näiden toimenpiteiden myötä myös henkilöstöä jouduttiin vähentämään.  Tilanteesta huolimatta Nanso Group on haluttu työpaikka  ja turvatakseen suomalaisen vaatetusteollisuuden tulevaisuuden ja ammattitaitoisen henkilöstön saatavuuden on Nanso aloittanut tulevaisuuden osaajien kouluttamisen oman Kisälliohjelman avulla.