• Vastuullisuus_eettiset periaatteet

Eettiset periaatteet

Nanso Groupin arvoihin perustuvat eettiset periaatteet päivitettiin keväällä 2012. Eettiset periaatteet ohjaavat  työtämme kaikilla liiketoiminta-alueilla ja määrittelevät toimintatavat, joiden noudattamiseen henkilöstömme on sitoutunut.

Toimimme voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti

 • Noudatamme voimassa olevaa lainsäädäntöä ja kansainvälisiä sopimuksia sekä pyrimme ennakoimaan ja valmistautumaan tuleviin lainsäädännön muutoksiin hyvissä ajoin.

Toimimme tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti

 • Kohtelemme kaikkia työntekijöitä oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti.
 • Kunnioitamme toistemme ihmisarvoa ja yksilöllisyyttä sekä työyhteisömme monimuotoisuutta, mikä merkitsee kaikenlaisen syrjinnän, uhkailun ja häirinnän kieltämistä.
 • Emme hyväksy lapsi- tai pakkotyövoiman käyttöä missään olosuhteissa.

Toimimme luottamuksellisesti

 • Olemme luotettava yhteistyökumppani, kunnioitamme muita osapuolia hyvien liikemiestapojen mukaisesti, emmekä käytä mitään laittomia kaupantekotapoja.
 • Kunnioitamme liiketoimintatietojen luottamuksellisuutta välttämällä tilanteita, jotka saattavat olla ristiriidassa Nanso Groupin liiketoimintaan liittyvien etujen kanssa.
 • Noudatamme hyvää hallintotapaa kaikilla organisaatiotasoilla, mikä merkitsee täsmällistä kirjanpitoa ja rehellisesi tapahtumia kuvaavia asiakirjoja.
 • Emme hyväksy minkäänlaisten suorien tai epäsuorien lahjusten antamista tai vastaanottamista etujen tavoittelemiseksi.

Toimimme ympäristöä kunnioittaen

 • Olemme sitoutuneet jatkuvasti kehittämään tuotteitamme ja toimintatapojamme vähemmän ympäristöä kuormittavaan suuntaan.
 • Tarjoamme turvalliset ja terveelliset työolosuhteet.
 • Kunnioitamme työntekijöiden yhdistymisvapautta sekä vapautta ammatilliseen järjestäytymiseen.
 • Panostamme työturvallisuuteen tunnistamalla, arvioimalla ja hallitsemalla mahdolliset turvallisuusvaarat sekä laatimalla asianmukaiset turvallisuussuunnitelmat.

Viestimme avoimesti ja rehellisesti

 • Olemme läpinäkyviä ja avoimia niin hyvien kuin huonojen uutisten viestinnässä.
 • Myymme ja markkinoimme tuotteitamme eettisesti kestävällä tavalla.

Jokainen Nanso Groupin työntekijä allekirjoittaa eettiset periaatteet työsuhteen solmiessaan ja vastaa niiden noudattamisesta päivittäisessä työssään. Lainsäädännön tai periaatteiden vastaisesta toiminnasta kehotetaan ilmoittamaan välittömästi. Periaatteiden rikkomukset tutkitaan, ja seuraamus voi enimmillään olla jopa työsuhteen päättäminen.