Produktsäkerhet

Med flera årtiondens erfarenhet och genom noggrann hantering av produktionskedjan kan Nanso Group garantera den höga kvaliteten och säkerheten hos sina produkter oberoende av var de tillverkas. Det sociala ansvaret inom Nanso Group omfattar även konsumenterna via produktsäkerheten. Företaget ansvarar för att alla produkter som är till salu åtminstone uppfyller kraven i den ikraftvarande produktsäkerhets- och kemikalielagstiftningen.

Det är dock oundvikligt att kemikalier används i tillverkningen av textilier och kläder och det är mycket individuellt hur känsliga människor är. Det är ytterst sällsynt att våra produkter orsakar allergiska reaktioner, och det att en produkt orsakar irritation på huden betyder inte automatiskt att förbjudna ämnen skulle ha använts i tillverkningen. Nanso Group testar alla produkter som saluförs redan i planerings- och förvärvsskedet med tvättest och provanvändning. Under tillverkningen kan det dock fastna bitar av fibrer och orenheter på produkten, som kan orsaka symptom för personer med känslig hud. Det bästa sättet att undvika allergiska reaktioner är att alltid tvätta kläderna innan de används för första gången.

Förbjudna kemikalier

Alla länder har inte samma lagstiftning gällande kemikaliebruk som Finland. Nanso Group övervakar säkerheten hos alla sina importerade produkter och säkerställer att produktleverantörernas kemikalieanvändning är säker genom sin egen lista över förbjudna ämnen, som alla företagets produktleverantörer är förbundna att följa.

Listan baserar sig på EU:s REACH-kemikalielagstiftning, som förbjuder och begränsar användningen av flera kemikalier som är farliga för människor eller miljön i produkter. Därtill har listan kompletterats med andra farliga ämnen som ofta används i textilproduktion, som Nanso Group inte godkänner att användas i tillverkningen av sina produkter.

Finlands tull granskar importprodukters säkerhet och testar regelbundet deras kemikalieinnehåll. Nanso Group ser därtill till att kemikalielistan följs genom regelbundna stickprov som utförs i utomstående laboratorier.

Öko-Tex – Säkra textilier

För att visa för kunder och konsumenter att man vid Nanso Group inte nöjer sig med minimikraven vad gäller produktsäkerheten ansöker företaget varje år Öko-Tex Standard 100-certifikatet för den största delen av sina trikå- och grovstrumpsprodukter.

Öko-Tex är en internationell miljö- och produktsäkerhetsstandard för textilprodukter, som informerar att produkten undersökts och konstaterats säker för användaren.

Vid köp av en produkt märkt av Öko-Tex kan konsumenten vara säker på att:

  • Färgämnen och kemikalier använda i produktionen inte är giftiga för människor och miljön
  • Produkterna innehåller inga rester av tungmetaller, bekämpningsmedel eller formaldehyd som är farliga för hälsan
  • Användning av azofärgämnen eller andra färgämnen som orsakar cancer eller allergi i produkterna är helt förbjudet
  • Produkternas pH-nivå är hudvänlig, så de lämpar sig även för personer med känslig hud
  • Produkterna tål tvätt och slit, vilket innebär att deras livstid blir längre

Nanso Groups trikåprodukter är Öko-Tex klass II. Strumpprodukterna och barnkläderna är Öko-Tex klass I.