• Yritys_työpaikat

Personal

En välmående personal är ett av de centralaste målen för Nanso Groups sociala ansvar. Utan en yrkesskicklig och lojal personal är det inte möjligt att tillverka produkter av hög kvalitet. En motiverad och nöjd personal hjälper även genom sin egen verksamhet att skapa goda förutsättningar för att uppnå företagets ekonomiska mål.

Nanso Group erbjuder sin personal en jämlik och inspirerande arbetsgemenskap bland kända varumärken av högsta kvalitet. Personalen har möjligheten att lära sig nytt i arbetet och kan ifall de så önskar göra karriär inom företaget, vilket motiverar och skapar lojalitet. Vid Nanso har upp till 66 procent av personalen gjort karriär i företaget i över 10 år, och upp till 43 procent har arbetat för oss i över 20 år (2013).

Av produktionsorsaker och ekonomiska orsaker anpassades Nanso Group sin verksamhet under 2013 till att motsvara efterfrågan, och i och med dessa åtgärder tvingades även personalen skäras ned. Trots detta är Nanso Group en eftertraktad arbetsplats och för att säkra den finska textilindustrins framtid och tillgången till yrkeskunnig personal har Nanso börjat utbilda framtidens experter genom sitt egna interna Gesällprogram.