• Vastuullisuus_sosiaalinen vastuu

Socialt ansvar

Nanso Groups största styrka är dess lojala och kompetenta personal, som skapar produkter av hög kvalitet och hållbarhet. Socialt ansvar i Nanso Group betyder dock ansvar, inte enbart för den egna personalen utan även alla de människor som vi påverkar under våra produkters livslängd.

Målet i utvecklingen av det sociala ansvaret är att hela tiden förbättra både den egna personalens arbetshälsa och arbetsförhållandena för personer som arbetar i vår förvärvskedja, samt våra produkters säkerhet. I utvecklingen av praktiska åtgärder tror vi på öppen dialog med människor inom alla områden av vår värdekedja, eftersom detta är det enda sättet att möjliggöra starkare lojalitet och åtgärder som leder till resultat.

Det är viktigt för oss att konsumenten kan använda Nanso Groups produkter med gott samvete, med full vetskap att de är tillverkade i säkra och socialt acceptabla omständigheter. Vi arbetar för att uppnå detta varje dag.

Nyckeltal 2013

Personalens antal 613, varav 496 i Finland
Personalens medelålder 45,5 år
Andelen kvinnor i personalen i Finland 84,7 %
Andelen fast anställda av personalen i Finland 81,1 %
Omsättningen av den fast anställda personalen i Finland 16,0 %

Importens värde 21 139 000 €
Största importländer Kina, Turkiet, Italien och Portugal
Produkter som kommer från fabriker som är BSCI-auditerade: 80 % av köpen från riskländer