Tillverkningens miljöpåverkningar

Över en miljon trikåprodukter, nästan 6 miljoner strumpbyxor och lite under 3 miljoner par strumpor i året lämnar spår i miljön. För att minimera miljöpåverkningarna har man dock vid Nanso Groups fabriker redan under en längre tid använt olika tekniker för att undvika onödig förbrukning av vatten, energi, kemikalier, färgämnen och material under tillverkningen.

De mest betydande miljöpåverkningarna från Nanso Groups egna fabriker har att göra med vatten- och energiförbrukningen samt avfallet som uppstår under verksamheten. Vi utvecklar dock hela tiden våra verksamhetsmetoder för att göra dem mindre belastande för miljön.

Vatten

I textilindustrin är vattenförbrukningen under färgningsprocessen i vanligt fall riklig, då det i allmänhet tar 8-10 timmar att färga ett parti och vattnet byts flera gånger under processen. År 2013 förbrukade Nanso Groups egen färgningsprocess i genomsnitt 230 liter vatten för varje färdigt kilo vävnad. Den rikliga vattenförbrukningen är oundviklig ifall man vill tillverka produkter vars färger inte bleknar från tvätt till tvätt. Vid Nanso Groups egna fabriker försöker man dock minimera vattenförbrukningen genom att planera färgningspartierna på så sätt att man undviker onödig tvätt av maskinerna mellan partierna. Därtill har vi sedan 1990-talet haft i bruk en tvättmaskin för tvätten av trikåprodukter med tryck, som kan användas för att undvika att hela tiden tvingas byta vattnet. Tack vare maskinen beräknas vattenbesparingarna vara ungefär 7 000 kubikmeter i året.

Energi

Den största delen av energin i färgeriet går åt till att värma upp vattnet. Vid fabrikerna i Nokia och Torneå finns egna värmeverk som producerar den energi som behövs för produktionen. Vid Nokia har energin sen 1990 producerats med naturgas som har låga utsläpp. År 2012–2013 utfördes även ett pilotprojekt vid Torneå fabrik för att byta ut det tunga bränslet till förnybar inhemsk träflis.

Avfall

För att minimera mängden avfall har man redan i trikåproduktionens planeringsskede noggrant fastställt hur material ska kunna utnyttjas effektivt när produkten tillskärs. Trots detta uppstår det oundvikligen material under tillverkningen som inte duger för en färdig produkt. För att främja återanvändningen av avfallet inledde Nanso Group år 2013 samarbete med Dafecor Oy, som utnyttjar tillskärningsavfallet som uppstår i trikåproduktionen i tillverkningen av oljeabsorberande mattor och isoleringsmattor.