• Vastuullisuus_ympäristö vastuu

Miljöansvar

Miljöansvar i Nanso Group innebär att vi tar ansvar för det sätt vi påverkar miljöns tillstånd med vår egen verksamhet eller produkter. Genom att se till att miljön mår bra skapar vi goda verksamhetsförutsättningar för både människor och vårt företag även i framtiden.

Vi vill ge kommande generationer minst samma möjlighet att skapa välfärd som vi har idag. Vi har redan under flera årtionden satsat på utvecklingen av miljövänliga textilier och produktionsmetoder som en del av vårt företags ansvarstagande arbete på lång sikt. Vi är övertygade om att våra satsningar att utveckla miljövänliga verksamhetsmetoder även stöder vårt företags ekonomiska lönsamhet.

Målet med vårt miljöansvarsarbete är dock att hela tiden utveckla våra verksamhetsmetoder åt ett håll som är mindre belastande på miljön samt att öka på den information som ges konsumenterna om materialens miljöpåverkningar i våra textilprodukter.

Nyckeltal 2013

Produktion 693,8 t
Förbrukning av tråd 729 t
Kemikalier och färgämnen 481 t
Vattenförbrukning 151 014 m3
Energiförbrukning 23 764 MWh
Utsläpp i luften 3 190 t koldioxid
Avfall 203,5 t, varav 85 % till återanvändning