• Vastuullisuus_taloudellinen vastuu

Ekonomiskt ansvar

Ekonomiskt ansvar inom Nanso Group innebär att affärsverksamheten byggs på en hållbar grund så att företaget på lång sikt skapar mervärde för alla sina intressegrupper och ökar på den ekonomiska välfärden både ur individers och samhällets perspektiv.

Arbetsplatserna inom textil- och klädindustrin har under de senaste decennierna minskat kraftigt i Finland. Nanso Groups verksamhet har en betydande roll i bevarandet av textil- och klädbranschen och för det finska näringslivets mångfald. Vi är stolta över att Nanso Group, trots den allt hårdare konkurrensen i branschen, fortsättningsvis är ett familjeföretag som är till 100 procent i finsk ägo och en av branschens största arbetsgivare i Finland.

För oss är företagets lönsamhet viktig även med tanke på den finska textilindustrins framtid. Nanso Groups lönsamma affärsverksamhet ser till att arbetsplatser och branschkompetens blir kvar i Finland och att nya arbetstagare utbildas i branschen. Ekonomiskt ansvar skapar också goda förutsättningar för utvecklingen av det sociala och miljömässiga ansvaret i vår affärsverksamhet, och vi tror även att det faktum att vi bär vårt sociala och miljömässiga ansvar hjälper företaget i dess ekonomiska framgångar.

Nyckeltal 2013

Omsättning 55,5 milj. €
Exportens andel ca 20 %
Resultat -6,0 milj. €
Inköp av varor och tjänster 37,2 milj. €
Lön betalad åt personal 15,8 milj. €
Direkta skatter betalade åt samhället* 4,4 milj. €
Dividender betalade åt ägare 0,0 milj. €
Räntor och avbetalningar på lån betalade till finansiärer 0,9 milj. €
Investeringar 1,3 milj. €

*Siffran innehåller personalkostnader samt fastighets- och inkomstskatter betalade åt staten.