• Yritys_ajankohtaista

ANSVARSFULLHETSLÖFTEN

Nanso Group publicerade våren 2012 tolv löften rörande utvecklingen av ansvarsfull affärsverksamhet. Ansvarsfullhetslöftena innebär att vi genomför praktiska åtgärder inom alla delar av de områden som kräver ansvarsfullhet och att vi uppföljer deras genomförande årligen.

Vi lovar:

  • Att varje år genomföra konkreta åtgärder för att främja den finska textilindustrin
  • Att erbjuda konsumenterna möjligheten att tillsammans med oss göra goda gärningar
  • Att utveckla våra textilers produktsäkerhet och att öka på den information som konsumenten har tillgång till
  • Att öka på andelen miljövänligt råmaterial i våra produkter och paket
  • Att täcka minst 20 % av vårt energibehov genom förnybara energiråvaror inom år 2015
  • Att arbeta för utvecklingen av ansvarsfulla verksamhetsmetoder tillsammans med våra samarbetspartners
  • Att ge varje Nansoanställd möjligheten att på ett konkret sätt delta i utvecklingen av företagets ansvarsfullhet