Vaatteiden tie - Eettisyys https://www.nansogroup.com Vastuullista suomalaista muotia. fiMon, 06 Aug 2012 15:28:00 +0300Wed, 12 Nov 2014 15:49:40 +0200eZ Publish - Avenis eZ Start http://www.rssboard.org/rss-specification Alkuperää etsimässä Mon, 06 Aug 2012 15:28:00 +0300 https://www.nansogroup.com/blogi/eettisyys/alkuperaa-etsimassa https://www.nansogroup.com/blogi/eettisyys/alkuperaa-etsimassa Kuluneena keväänä tein tekstiili-insinööriopintoihini liittyvän opinnäytetyön Nansolle. Työni liittyi vastuullisuusviestintään, joka on ollut paljon esillä yrityksessä viime aikoina muun muassa vastuullisuuslupausten muodossa.  Yhtenä lupauksena oli ”työskennellä vastuullisten toimintatapojen kehittämiseksi yhteistyökumppaneidemme kanssa”. Työn voisi ajatella vastaavan osaltaan tähän kysymykseen tarjoamalla tietoa tuotteista ja niiden alkuperästä.

Työtä varten valittiin 11 esimerkkituotetta, joiden alkuperä yritettiin selvittää mahdollisimman pitkälle, kenties puuvillapellolle asti? Mielestäni aihe oli äärimmäisen mielenkiintoinen!

Työssäni oli mukana niin ostettavia kuin Nanson omalla Nokian tehtaalla valmistettavia tuotteita. Kaikkien tuotteiden alkuperää ei saatu aivan pellolle asti selville, mutta kaikki lankatoimittajat olivat hyvin yhteistyöhaluisia ja auttavaisia. Luulen, että tekstiilituotteiden alkuperä on niin ajankohtainen kysymys, että he osaavat tänä päivänä jo odottaa tällaisia kysymyksiä. Hyvä näin.

Nanson tunnetuimpiin kuoseihin kuuluvan Paulakukka-malliston tuotteet olivat mukana työssäni. Paulakukka-trikootuotteet ovat Nanson omaa tuotantoa eli valmistettu Nokialla sijaitsevalla trikootehtaalla. Tuotteet valmistetaan Italiassa kehrätystä puuvilla-modaali sekoitelangasta ja Pohjois-Irlannissa valmistetusta elastaanilangasta. Langanvalmistaja ei pysty puuvillakuidun alkuperää tarkkaan kertomaan, sillä sitä ostetaan markkinatilanteen mukaan ympäri maailmaa ja se voi erien mukaan vaihdella. Tämä on tekstiiliteollisuudessa hyvin tavallista, sillä eri maista tulevat raakapuuvillakuidut sekoitetaan ennen langaksi kehräämistä puuvillatukuissa.

Joidenkin tuotteiden osalta päästiin kuitenkin lähemmäksi peltoja ja työni tuloksia on ainakin niiltäosin tarkoitus hyödyntää myöhemmin myös Nanso Groupin nettisivuilla vastuullisuusviestinnässä. Sivuilta löytyy jo nyt lisätietoa tuotteiden alkuperästä ja sen selvittämiseen liittyvistä haasteista.

Jenni Ilmarinen
Opinnäytetyöntekijä

]]>
Vastuullisuus Eettisyys Tuotteet jenni.ilmarinen@nansogroup.com (Jenni Ilmarinen)
Vaatteiden eettisyyden varmistaminen Tue, 22 May 2012 12:00:00 +0300 https://www.nansogroup.com/blogi/eettisyys/vaatteiden-eettisyyden-varmistaminen https://www.nansogroup.com/blogi/eettisyys/vaatteiden-eettisyyden-varmistaminen Osallistuin viime torstaina Tampereen sosiaalifoorumin yhteydessä järjestettyyn paneelikeskusteluun, jossa käsiteltiin vaatetuotannon epäkohtia ja vaateyritysten yhteiskuntavastuuta. Paneelin vetäjänä toimi Vihreät vaatteet -blogia ylläpitävä vaatesuunnittelija Anniina Nurmi ja lisäkseni aiheesta keskustelemassa olivat vapaa tutkija Outi Moilala (Vapaatutkimus), toimitusjohtaja Sami Suomalainen (Kaiku Ethical Oy) sekä tilaisuuden aktiivinen yleisö.

Tilaisuuteen varattu puolitoistatuntinen kului siivillä. Näin ajankohtaisesta ja moniulotteisesta aiheesta kuin vaateyritysten yhteiskuntavastuu olisi voinut pitää useita tilaisuuksia rajatummalla aihealueella. Pohdittavaa riittäisi varmasti. Jos kuitenkin mietitään niitä vaatetuotantoon liittyviä sosiaalisen vastuun epäkohtia ja sitä, miten vaatetusyritys vastaa eettisyyden toteutumisesta.

Mikä on eettinen vaate?

Asiaa on hyvä lähteä tarkastelemaan pohtimalla, mitä ylipäätään tarkoittaa eettinen vaate? Ei ole itsestäänselvyys, että kehitysmaissa ja hiljattain teollistuneissa maissa työolosuhteet vastaisivat aina työelämän perusoikeuksia, kuten esimerkiksi Kansainvälisen työjärjestö ILO:n määrittämiä periaatteita. Vaatetusalan kansainvälinen kilpailu on kuitenkin pakottanut myös suomalaisuuteen vahvasti uskovan Nanso Groupinkin kaltaiset yritykset hankkimaan joidenkin tuoteryhmiensä tuotteita näistä maista. Kaikkien brändiemme tuotteista yhteensä noin 30 prosenttia tulee ns. riskimaista, pääasiassa Kiinasta ja Turkista. Osuus vaihtelee kuitenkin runsaasti siitä, mikä tuoteryhmä tai brändi on kyseessä. Esimerkiksi Nanso-brändin tuotteista 95 prosenttia valmistetaan edelleen omalla tehtaallamme Nokialla.

Me Nanso Groupissa työskentelemme joka päivä sen eteen, että kuluttaja voi käyttää tuotteitamme hyvällä omatunnolla riippumatta siitä missä tuote on valmistettu. Tämä tarkoittaa, että vaatteet ja niihin käytettävät materiaalit on valmistettu sosiaalisesti hyväksyttävissä työolosuhteissa. Valmistuksessa ei käytetä lapsityövoimaa tai hyväksytä muita työntekijöiden oikeuksia loukkaavaa toimintaa, työntekijät saavat työstään riittävää palkkaa ja niin työntekijöiden kuin tuotteiden käyttäjien turvallisuus huomioidaan valmistusmenetelmiä valittaessa. Aika pitkä lista varmistettavia asioita, jotka pitäisi vielä jollain tapaa pystyä luotettavasti osoittamaan kuluttajille.

Sosiaalisen vastuun valvonta

Vaatetusalalla on lukuisia järjestöjä ja aloitteita, jotka tarjoavat työkaluja sosiaalisen vastuun varmentamiseen. Meidän mielestämme eettisyys ei ole sellaista, joka kävisi ilmi yhdessä tuotteessa, vaan sen täytyy olla arvo ja osa yrityksen toimintatapaa. Siksi olemme Nanso Groupissa valinneet sosiaalisen vastuun varmistamiseksi BSCI:n (Business Social Compliance Initiative). BSCI on yrityksille suunnattu aloite, jonka tarkoituksena on edistää sosiaalisen vastuun auditointeja riskimaissa ja saavuttaa näin kestäviä parannuksia sosiaalisen vastuun alalla.

BSCI:stä ja muista vaihtoehdoista sosiaalisen laadun varmistamiseen voisi kirjoittaa tai keskustella vaikka kuinka pitkään. Muutama fakta BSCI:stä niille, jotka eivät aloitetta tunne. BSCI tarjoaa yrityksille yhdet yhteiset toimintaperiaatteet (Code of Conduct) ja järjestelmän, jonka avulla pyritään asteittain parantamaan työolosuhteita toimitusketjussa. Yhteisillä toimintaperiaatteilla BSCI karsii päällekkäisiä tehdastarkastuksia. Tehdastarkastuksen suorittaa aina ulkoinen riippumaton auditointiyritys, joka on saanut kansainvälisen SAAS (Social Accountability Accreditation Services) -organisaation hyväksynnän. Riippumattomien ulkopuolisten tarkastajien käytöllä taataan aloitteen luotettavuus ja läpinäkyvyys.

Kuva kiinalaisen tuotetoimittajamme luota.

BSCI:n toimintaperiaatteita toimitusketjussaan on sitoutunut noudattamaan jo yli 700 yritystä ja vuoteen 2010 mennessä verkostossa oli tehty yli 20 000 tarkastusta. Vaikka BSCI on yritysjohtoinen aloite, ei se tarkoita , että kriteerit olisi asetettu löysiksi. Tehdastarkastuksessa läpikäydään yli 400 kysymystä, joiden vastauksiin on toimittajilta löydyttävä myös sitä tukevaa dokumentaatiota. Lisäksi tarkastajat keskustelevat niin työntekijöiden kuin tehtaan johdon kanssa. Vuonna 2010 ensitarkastustulosten perusteella toimittajista 28 prosenttia täytti BSCI vaatimukset. Korjaavien toimenpiteiden jälkeen suoritettujen uusintatarkastusten jälkeen vaatimukset täyttävien toimittajien määrä oli noussut 51 prosenttiin. Ulkoinen tarkastus BSCI-vaatimukset täyttävillä tehtailla suoritetaan aina kolmen vuoden välein ja tarvittaessa uusintatarkastus aina 12 kuukauden kuluttua ensitarkastuksesta. Jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti BSCI:n vaatimukset täyttäviä tehtaita kannustetaan hakemaan SA8000-sertifiointia.

Sosiaalisen vastuun puutteet liittyvät usein poliittisiin ja kulttuurisiin asioihin, joten pelkät tarkastukset eivät riitä tuomaan pysyviä parannuksia näihin maihin. Kestävien parannusten aikaansaamiseksi BSCI käy myös aktiivista keskustelua lukuisten sidosryhmien, kuten hallitusten, ammattiliittojen, kansalaisjärjestöjen, ostajien ja tavarantoimittajien kanssa. Lisäksi BSCI tukee toimittajia tarjoamalla heille koulutuksia, jotka on suunniteltu tietyn maan, alueen tai teollisuudenalan haasteiden mukaan.

Eettisen vaatteen tunnistaminen

Haasteena kuitenkin edelleen on, kuinka kuluttaja voi varmistua vaatteiden eettisyydestä. BSCI auditoiduilta tehtailta tulevia tuotteita ei merkitä niin, että kuluttaja näkisi sen vaatteita ostaessaan. Alkuperämerkintä tuotteissa lisää läpinäkyvyyttä, mutta ei sekään kerro mitään sosiaalisen vastuun toteutumisesta. Suomessa ja maailmallakin hyvin tunnettu Reilun kaupan merkki on tae eettisyydestä, mutta koskee tekstiilituotteiden osalta ainoastaan puuvillaa. On myönnettävä, että vaatteen eettisyyden varmistaminen ostotilanteessa on kuluttajan näkökulmasta haastavaa. Toisaalta se on asia, jonka ei edes pidä olla kuluttajan vastuulla.

Kuva kiinalaisen tuotetoimittajamme ompelimosta.

Pohdimme Nanso Groupissa paljon sitä, kuinka vastuullisuus näkyisi tuotteissamme paremmin. Päädymme kuitenkin miltei aina samaan lopputulokseen. Vastuullisuus ei ole meille yksi tuote, valmistuspaikka tai materiaali. Se on tapamme toimia ja näkyy jokaisessa tuotteessa. Ostajamme tietävät ettei kaukomaissakaan mennä pelkän halvan hinnan perässä, sillä halpa hinta, laatu ja vastuullisuus kulkevat harvoin kaikki käsi kädessä. Valitsemme tuotetoimittajat siten, että ostetut tuotteet täyttävät sekä tuotteiden laadulle että sosiaaliselle vastuulle asettamamme kriteerit. Sosiaalisen vastuun kriteerien täyttyminen varmistetaan BSCI tarkastusten  avulla.

Uskomme, että työ BSCI:n ympärillä ja panostukset toimintamme avoimmuuden ja läpinäkyvyyden lisäämiseen jokaisella vastuullisuuden osa-alueella auttavat myös kuluttajia ymmärtämään tätä moniulotteista ja haastavaa asiaa. Mitä mieltä olette?

Satumaija Mäki
Nanso Groupin vastuullisuusasiantuntija

]]>
Nanso Group Vastuullisuus Eettisyys Vaatteet satumaija.maki@nansogroup.com (Satumaija Mäki)
Onko vaatteen alkuperällä merkitystä? Mon, 23 Apr 2012 12:00:00 +0300 https://www.nansogroup.com/blogi/eettisyys/onko-vaatteen-alkuperalla-merkitysta https://www.nansogroup.com/blogi/eettisyys/onko-vaatteen-alkuperalla-merkitysta Järjestimme viime keskiviikkona median edustajille keskustelutilaisuuden aiheesta: ”Voiko vastuullinen suomalainen vaateteollisuus olla tänä päivänä kannattavaa?” Vastausta tähän kysymykseen ei tuossa tilaisuudessa tietenkään saatu, mutta vilkasta keskustelua aihe herätti. Jäin tilaisuuden jälkeen pohtimaan, onko vaatteen alkuperällä oikeastaan merkitystä?

Kuten kaikki tiedämme, niin ensisijainen ostopäätökseen vaikuttava tekijä vaatekaupoilla on aina tuotteen ulkonäkö. Jos materiaalikin miellyttää, päädytään sovituskoppiin selvittämään kuinka vaate sopii päälle. Kaikki edellä luetellut kohdat täytyy olla kunnossa ennen kuin vaatetta edes harkitsee ostavansa. Viimeistään tässä vaiheessa huomio kiinnittyy myös hintalappuun.

Vaatteen hintaan vaikuttaa monta tekijää. Laadukas, eettiset ja ekologiset kriteerit täyttävä vaate ei voi olla halpa, eikä kotimaassa valmistettu vaate pysty hinnassa kilpailemaan Kaukoidässä valmistettuja vastaan. Tästä syystä vaatetusteollisuus on edellisten vuosikymmenten kuluessa vähentynyt Suomessa rajusti, mikä on todella sääli. Ainoastaan tuntiessamme tuotteen alkuperän voimme olla varmoja, että se on valmistettu sosiaalisesti hyväksyttävissä työolosuhteissa eikä sisällä ihmiselle tai ympäristölle myrkyllisiä aineita. Mielestäni jo tämä on hyvä syy valita kotimainen, sillä kauniita ja naisellisia vaihtoehtoja mallistoista kyllä löytyy.

Satumaija Mäki
Nanso Groupin vastuullisuusasiantuntija

]]>
Vastuullisuus Eettisyys Kotimaisuus satumaija.maki@nansogroup.com (Satumaija Mäki)