Vastuullista suomalaista muotia.

Vaatteiden eettisyyden varmistaminen

22.05.2012, Aihe: Nanso Group • Kirjoittaja Satumaija Mäki

Osallistuin viime torstaina Tampereen sosiaalifoorumin yhteydessä järjestettyyn paneelikeskusteluun, jossa käsiteltiin vaatetuotannon epäkohtia ja vaateyritysten yhteiskuntavastuuta. Paneelin vetäjänä toimi Vihreät vaatteet -blogia ylläpitävä vaatesuunnittelija Anniina Nurmi ja lisäkseni aiheesta keskustelemassa olivat vapaa tutkija Outi Moilala (Vapaatutkimus), toimitusjohtaja Sami Suomalainen (Kaiku Ethical Oy) sekä tilaisuuden aktiivinen yleisö.

Tilaisuuteen varattu puolitoistatuntinen kului siivillä. Näin ajankohtaisesta ja moniulotteisesta aiheesta kuin vaateyritysten yhteiskuntavastuu olisi voinut pitää useita tilaisuuksia rajatummalla aihealueella. Pohdittavaa riittäisi varmasti. Jos kuitenkin mietitään niitä vaatetuotantoon liittyviä sosiaalisen vastuun epäkohtia ja sitä, miten vaatetusyritys vastaa eettisyyden toteutumisesta.

Mikä on eettinen vaate?

Asiaa on hyvä lähteä tarkastelemaan pohtimalla, mitä ylipäätään tarkoittaa eettinen vaate? Ei ole itsestäänselvyys, että kehitysmaissa ja hiljattain teollistuneissa maissa työolosuhteet vastaisivat aina työelämän perusoikeuksia, kuten esimerkiksi Kansainvälisen työjärjestö ILO:n määrittämiä periaatteita. Vaatetusalan kansainvälinen kilpailu on kuitenkin pakottanut myös suomalaisuuteen vahvasti uskovan Nanso Groupinkin kaltaiset yritykset hankkimaan joidenkin tuoteryhmiensä tuotteita näistä maista. Kaikkien brändiemme tuotteista yhteensä noin 30 prosenttia tulee ns. riskimaista, pääasiassa Kiinasta ja Turkista. Osuus vaihtelee kuitenkin runsaasti siitä, mikä tuoteryhmä tai brändi on kyseessä. Esimerkiksi Nanso-brändin tuotteista 95 prosenttia valmistetaan edelleen omalla tehtaallamme Nokialla.

Me Nanso Groupissa työskentelemme joka päivä sen eteen, että kuluttaja voi käyttää tuotteitamme hyvällä omatunnolla riippumatta siitä missä tuote on valmistettu. Tämä tarkoittaa, että vaatteet ja niihin käytettävät materiaalit on valmistettu sosiaalisesti hyväksyttävissä työolosuhteissa. Valmistuksessa ei käytetä lapsityövoimaa tai hyväksytä muita työntekijöiden oikeuksia loukkaavaa toimintaa, työntekijät saavat työstään riittävää palkkaa ja niin työntekijöiden kuin tuotteiden käyttäjien turvallisuus huomioidaan valmistusmenetelmiä valittaessa. Aika pitkä lista varmistettavia asioita, jotka pitäisi vielä jollain tapaa pystyä luotettavasti osoittamaan kuluttajille.

Sosiaalisen vastuun valvonta

Vaatetusalalla on lukuisia järjestöjä ja aloitteita, jotka tarjoavat työkaluja sosiaalisen vastuun varmentamiseen. Meidän mielestämme eettisyys ei ole sellaista, joka kävisi ilmi yhdessä tuotteessa, vaan sen täytyy olla arvo ja osa yrityksen toimintatapaa. Siksi olemme Nanso Groupissa valinneet sosiaalisen vastuun varmistamiseksi BSCI:n (Business Social Compliance Initiative). BSCI on yrityksille suunnattu aloite, jonka tarkoituksena on edistää sosiaalisen vastuun auditointeja riskimaissa ja saavuttaa näin kestäviä parannuksia sosiaalisen vastuun alalla.

BSCI:stä ja muista vaihtoehdoista sosiaalisen laadun varmistamiseen voisi kirjoittaa tai keskustella vaikka kuinka pitkään. Muutama fakta BSCI:stä niille, jotka eivät aloitetta tunne. BSCI tarjoaa yrityksille yhdet yhteiset toimintaperiaatteet (Code of Conduct) ja järjestelmän, jonka avulla pyritään asteittain parantamaan työolosuhteita toimitusketjussa. Yhteisillä toimintaperiaatteilla BSCI karsii päällekkäisiä tehdastarkastuksia. Tehdastarkastuksen suorittaa aina ulkoinen riippumaton auditointiyritys, joka on saanut kansainvälisen SAAS (Social Accountability Accreditation Services) -organisaation hyväksynnän. Riippumattomien ulkopuolisten tarkastajien käytöllä taataan aloitteen luotettavuus ja läpinäkyvyys.

Kuva kiinalaisen tuotetoimittajamme luota.

BSCI:n toimintaperiaatteita toimitusketjussaan on sitoutunut noudattamaan jo yli 700 yritystä ja vuoteen 2010 mennessä verkostossa oli tehty yli 20 000 tarkastusta. Vaikka BSCI on yritysjohtoinen aloite, ei se tarkoita , että kriteerit olisi asetettu löysiksi. Tehdastarkastuksessa läpikäydään yli 400 kysymystä, joiden vastauksiin on toimittajilta löydyttävä myös sitä tukevaa dokumentaatiota. Lisäksi tarkastajat keskustelevat niin työntekijöiden kuin tehtaan johdon kanssa. Vuonna 2010 ensitarkastustulosten perusteella toimittajista 28 prosenttia täytti BSCI vaatimukset. Korjaavien toimenpiteiden jälkeen suoritettujen uusintatarkastusten jälkeen vaatimukset täyttävien toimittajien määrä oli noussut 51 prosenttiin. Ulkoinen tarkastus BSCI-vaatimukset täyttävillä tehtailla suoritetaan aina kolmen vuoden välein ja tarvittaessa uusintatarkastus aina 12 kuukauden kuluttua ensitarkastuksesta. Jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti BSCI:n vaatimukset täyttäviä tehtaita kannustetaan hakemaan SA8000-sertifiointia.

Sosiaalisen vastuun puutteet liittyvät usein poliittisiin ja kulttuurisiin asioihin, joten pelkät tarkastukset eivät riitä tuomaan pysyviä parannuksia näihin maihin. Kestävien parannusten aikaansaamiseksi BSCI käy myös aktiivista keskustelua lukuisten sidosryhmien, kuten hallitusten, ammattiliittojen, kansalaisjärjestöjen, ostajien ja tavarantoimittajien kanssa. Lisäksi BSCI tukee toimittajia tarjoamalla heille koulutuksia, jotka on suunniteltu tietyn maan, alueen tai teollisuudenalan haasteiden mukaan.

Eettisen vaatteen tunnistaminen

Haasteena kuitenkin edelleen on, kuinka kuluttaja voi varmistua vaatteiden eettisyydestä. BSCI auditoiduilta tehtailta tulevia tuotteita ei merkitä niin, että kuluttaja näkisi sen vaatteita ostaessaan. Alkuperämerkintä tuotteissa lisää läpinäkyvyyttä, mutta ei sekään kerro mitään sosiaalisen vastuun toteutumisesta. Suomessa ja maailmallakin hyvin tunnettu Reilun kaupan merkki on tae eettisyydestä, mutta koskee tekstiilituotteiden osalta ainoastaan puuvillaa. On myönnettävä, että vaatteen eettisyyden varmistaminen ostotilanteessa on kuluttajan näkökulmasta haastavaa. Toisaalta se on asia, jonka ei edes pidä olla kuluttajan vastuulla.

Kuva kiinalaisen tuotetoimittajamme ompelimosta.

Pohdimme Nanso Groupissa paljon sitä, kuinka vastuullisuus näkyisi tuotteissamme paremmin. Päädymme kuitenkin miltei aina samaan lopputulokseen. Vastuullisuus ei ole meille yksi tuote, valmistuspaikka tai materiaali. Se on tapamme toimia ja näkyy jokaisessa tuotteessa. Ostajamme tietävät ettei kaukomaissakaan mennä pelkän halvan hinnan perässä, sillä halpa hinta, laatu ja vastuullisuus kulkevat harvoin kaikki käsi kädessä. Valitsemme tuotetoimittajat siten, että ostetut tuotteet täyttävät sekä tuotteiden laadulle että sosiaaliselle vastuulle asettamamme kriteerit. Sosiaalisen vastuun kriteerien täyttyminen varmistetaan BSCI tarkastusten  avulla.

Uskomme, että työ BSCI:n ympärillä ja panostukset toimintamme avoimmuuden ja läpinäkyvyyden lisäämiseen jokaisella vastuullisuuden osa-alueella auttavat myös kuluttajia ymmärtämään tätä moniulotteista ja haastavaa asiaa. Mitä mieltä olette?

Satumaija Mäki
Nanso Groupin vastuullisuusasiantuntija

Lomakkeen tiedoissa ilmeni virheitä. Tarkistathan virheelliset kentät.

Kirjoita kommentti

Roskakommenttien estämiseksi, syötä kirjaimet oheiseen kenttään.