• Tehdas 3

Kisälliohjelma

Tekstiili- ja vaatetusteollisuuden työpaikat ovat viimeisten vuosikymmenten kuluessa siirtyneet Suomesta halvemman työvoiman maihin ja uusien osaajien kouluttaminen alalle on lopetettu. Nanso on huolissaan alan ammattitaidon katoamisesta, sillä lähivuosina iso määrä pitkän työuran yrityksessä tehnyttä henkilöstöä on eläköitymässä.  Turvatakseen suomalaisen vaatetusteollisuuden tulevaisuuden ja ammattitaitoisen henkilöstön saatavuuden on Nanso päättänyt kouluttaa tulevaisuuden osaajia itse.

Kisälliohjelma on konkreettinen toimenpide, jolla Nanso pyrkii työskentelemään suomalaisen vaatetusteollisuuden tulevaisuuden puolesta. Ohjelman avulla koulutetaan tulevaisuuden osaajia eri tehtäviin Nokian ja Tornion tehtaillemme, ja tarjotaan työntekijöille mahdollisuus suorittaa ammattitutkinto työn ohessa. Keväällä 2013 alkaneeseen ensimmäiseen kisälliohjelmaan haki yli 200 tekstiili- ja vaatetusalan tuotannon tehtävistä kiinnostunutta henkilöä, joista yhteensä 20 valittiin koulutukseen.

Kisälliohjelma on ammattitutkintoon tähtäävä oppisopimuskoulutus, jonka Nanso on rakentanut yhteistyössä Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian ja Jalasjärven aikuiskoulutuskeskuksen kanssa. Ohjelmassa voi suorittaa tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinnon, tekstiilialan ammattitutkinnon tai osan tutkinnosta työssä oppimisen ja opiskelun yhdistämisellä. Noin 80 % koulutuksesta on työssä oppimista ja noin 20 % yhteisiä lähiopetus- eli teoriajaksoja. Saat tarvittavan teoriapohjan koulutusosiossa ja käytännön työt opit alan parhaiden mestareiden opissa!

Ilmoitamme seuraavan Kisälliohjelman alkamisesta vuoden 2015 aikana.