• Vastuullisuus etusivu

Ansvarfullhet

Ansvarsfullt finskt mode sen 1921

Nanso Group Oy är ett textilindustriföretag grundat 1921, och ansvarsfullhet har varit en väsentlig del av företagets vardag redan i över 90 år. På 2000-talet slog vi fast att ansvarsfullhet ska vara ett av värdena i företagets affärsverksamhet.

Vi hyser en uppriktig vilja att göra Nanso Group till Finlands mest ansvarsfulla textilindustriföretag, vars varumärken är levande och intresserar människor. Här på sidorna kan du bekanta dig med Nanso Groups tankar om ansvarsfullhet samt med de praktiska gärningar vi utfört för att utveckla vårt företags och våra varumärkens ansvarsfulla verksamhet i ekonomiskt, socialt och miljöhänseende.

Vi värderar och tar gärna emot direkt respons och idéer om hur vi kan öka vår ansvarsfullhet.